1848@rebellio.hu

REBELLIÓ – Játszd újra ’48-at!

Aulich Lajos

(1793–1849)

Honvéd vezérőrnagy és hadügyminiszter

Német anyanyelvű pozsonyi polgárcsaládba született. Hadapródként részt vett a napóleoni háborúkban, még pedig mindkét oldalon: 1812-ben a Habsburg Birodalom a Francia Császárság kényszerszövetségeseként küldött csapatokat az oroszországi hadjáratba, egy évvel később pedig már Napóleon ellen harcoltak a Habsburg csapatok Lipcsénél. Ezt követően Aulich a pozsonyi székhelyű 2. gyalogezredben szolgált, melyet a Szent Szövetség megkötése emlékére I. Sándor orosz cárról neveztek el. 1848-ig újabb ütközetben nem vett részt. 1847-1848-ban ő lett az utolsó rendi országgyűlést biztosító zászlóalj parancsnoka. 1848 tavaszán rendfenntartó feladatokat látott el alakulatával, júliusban pedig a Délvidékre küldték a szerb felkelés leverésére. Ezrede több sikertelen ütközetben vett részt, majd októbertől Aulichot nevezték ki az ezred élére. Nem sokkal később alakulatával átvezényelték a feldunai hadtesthez, Görgei seregébe, ahol Görgei egyik alparancsnoka, illetve helyettese lett. A tavaszi hadjárat során részt vett az isaszegi csatában és Buda visszavételében. Ezután azonban reumás fájdalmai miatt szabadságolták, s a későbbi harcokban már nem kapott harctéri feladatot, hanem 1849. július 14-én hadügyminiszternek nevezték ki. Ekkor megpróbálta újjászervezni a szétesőben lévő honvéd alakulatokat. Figyelme kiterjedt a sebesült katonák ellátására, illetve német anyanyelvűként a nemzetiségi megosztottság problémáira is. Igyekezett kibékíteni a felső hadvezetésen belüli konfliktusokat, különösen Görgei és Kossuth között. Ismerői a „polgártábornok” megnevezéssel illették, mivel nem származása, hanem katonai szaktudása, megbízhatósága és a nemzeti szabadság iránti elkötelezettsége nyomán vált tábornokká. A világosi fegyverletételkor azt mondta katonatársainak, hogy „Függni fogunk, uraim, mindnyájan függni fogunk. Én ismerem Ausztriát.” Jövendölése beigazolódott: október 6-án a tizenhárom aradi vértanú egyike lett. Ő volt a szabadságharc egyetlen hadügyminisztere, akit kivégeztek.